Ouluveden kalastuskunta

Pyydys

Osakas

Vieras

Verkko
min kesä 45 mm, talvi 50m m  ja alle kahden metrin vedessä silmäkoko vapaa

8 €

15 €

Katiska

3 €

4 €

Uistin

5 € viikko, 10 €/vuosi

10 €/viikko, 20 €/vuosi

Pitkäsiima

10 €

20 €

Koukku

1 €

1 €

Tuulastus

4 €

6 €

Rapumerta

2 €

ei myydä

Metsästys

10 €

20 €

Pankkiyhteys: OmaSp FI23 4108 0011 5574 21

Lupien myyntipaikat: Honkaniemen kirjakauppa, Ähtäri, Hyvölän Talo, Osakkaiden metsästysluvat vain  kirjakaupasta (osakasluettelotarkistus)
Esimies:  Ari Hyvölä 0400-216326

Seisovat pyydykset merkittävä selvästi näkyvällä merkillä. Verkkojen merkinnässä suositellaan käytettäväksi lippumerkkiä, joka on noin 1,2 m vedenpinnan yläpuolella. Nimi ja osoite tai nimi ja puhelinnumero oltava pyydyksen ulommassa lippusalossa. 

Rauhoitusalueet: Saukonniemen salmi seisovilta pyydyksiltä, Pöyhösenlammin suu ja oja seisovilta pyydyksiltä, merkitty kyltein. Hyvölän lahti ja niemi erityislupa-alue metsästyksessä. Metsästysoikeus vain Hyvölän Talon vierailla. Merkitty lupamyyntikarttaan.