ÄHTÄRIN ETELÄINEN OSAKASKUNTA

LUPAMAKSUT 

OSAKKAAT:
Kalastuslupa 15 €
(sisältää 3 verkkoa + katiskat + uistelu), lisäyksiköt 1 €
Virkistyskalastuslupa 3 €
Sorsastus 10 €

ULKOPUOLISET:
Kalastuslupa 30,00 €
(sisältää 3 verkkoa + 10 katiskaa + uistelu), lisäyksiköt 2€
Virkistyskalastuslupa 10 €
Sorsastus 20 €

Lupamaksut ovat henkilökohtaiset. Alle 18 -vuotias saa kalastaa huoltajansa maksamalla luvalla. Tämä koskee myös ulkopuolisia kalastusluvan maksaneita. 
Lupakausi 1.5.2019 - 30.4.2020.

Luvan voi maksaa omatoimisesti pankkiin.
NDEAFIHH FI31 1197 3000 1023 97
Käytä viitteenä osakkaille 123 ja ulkopuolisille 246.
Lisätietoja puheenjohtaja Jari Pusaalta p. 0400 216403

Muista, että osakaskunnan lupia saat kätevästi myös Honkaniemen kirjakaupasta !!

SORSASTUS
Sorsaluvat ovat henkilökohtaisia, Pakarinjoella sorsastus on kielletty!

HUOM! Jos rakennatte Ähtärin Eteläisen osakaskunnan alueelle sorsastuskojun. Se on ehdottomasti poistettava, kun lopetat sorsastuksen.

 

PAKARINJOKI

Lupahinnat:
- Kausilupa 80 euroa 2 kalan vuorokausikiintiöllä 
( kausiluvan lupa-aika vaihtuu klo 12.00 )
- Päivälupa 15 euroa/ vuorokausi 2 kalan vuorokausikiintiöllä. Lupa alkaa lupaan merkittävästä kellon ajasta seuraavaan päivään samaan kellon aikaan.
- Osakkaan kausilupa 40 euroa, yhden kalan vuorokausikiintiöllä ( kausiluvan lupa-aika vaihtuu klo 12.00 )
-  Huom ! Alle 12 vuotias saa kalastaa huoltajan kiintiöön maksutta.

 

Lupakausi 1.5.2019 - 30.4.2020.

PAKARINJOEN ALOITUS ON 10.5.2019 KLO 10. 
ALOITUSPÄIVÄNÄ LUPAHINTA 20 EUROA/ 3 KALAN KIINTIÖLLÄ

ALASTAIPALEEN KYLÄSEURA MYY MAKKARAA JA KAHVIA.


Osakaslupia myyvät vain:
Tapio Pajunen, Antti Vasikkaniemi

Muut luvat voi lunastaa lupakopilta Alastaipaleelta. Aloituspäivänä paikalla on luvanmyynti. 
Internetistä maksamalla luvan tilille ( Ähtärin eteläinen osakaskunta )

NDEAFIHH FI31 1197 3000 1023 97
viestiksi: Pakarinjoki